SHT İHA TALİMATLARI

JHJ

Tüm TurkUAV OPERATÖRLERİMİZİN DİKKATİNE!

 

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından 22 Şubat 2016 tarihinde İnsansız Hava Aracı Sistemleri Talimatı SHT-İHA yayımlanmıştır. Yayımlanan talimat kapsamında bütün insansız hava aracı kullanıcıları ve sistemlerin belirlenen kurallar çerçevesinde kayıt altına alınmaları hedeflenmektedir.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü SHT-İHA ana çalışma grubu ve alt çalışma grupları kapsamında firmamız aktif olarak yer almaktadır. Çalışma gruplarında bulunan firma ve kuruluşları incelemek için tıklayınız.

Hazırlanan talimat doğrultusunda TurkUAV marka sistemleriniz İHA-1 sınıfındaki insansız hava araçları kapsamında yer almaktadır.

Talimat doğrultusunda sistemlerde bulunması gereken temel bileşenler, teknik kapasiteler, güvenlik önlemleri ve fiziksel unsurlar detaylı olarak açıklanmıştır. SHT-İHA talimatlarını detaylı olarak incelemek için tıklayınız.

Yayımlanan talimatın yanı sıra insansız hava aracı kullanıcılarının çeşitli bilgilerinin kayıt altında tutulacağı bir kayıt sistemi açılmıştır. Bu açılan portal üzerinden insansız hava aracı kullanıcıları istenilen belgeleri temin ederek kayıt olmak zorundadırlar. 1 MAYIS 2016 tarihine kadar tüm kullanıcılar kayıt yaptırmak zorundadır Kayıt sistemine giriş için tıklayınız.

SHT1

 

 

SHT İHA TALİMATIYLA İLGİLİ OPERATÖRLERİMİZİN BİLMESİ GEREKEN ÖNEMLİ UNSURLAR

 

  • SHT İHA talimatı içeriğinde tüm operatörleri kapsayan maddeler aşağıda belirtilmiştir. Bu maddelere uymak ve gerekliliklerini yerine getirmek tüm operatörlerin asli sorumluluğudur!
  • İHA ve sistemlerinin belirtilen teknik özelliklere, ekipmanlara ve sistem bileşenlerine çalışır halde sahip olduğu, bakımlarının uygun şekilde yerine getirildiği hususunda İHA pilotu tarafından Emniyet Beyanı yayınlanır ve bu beyan her yıl yenilenir.
  • İHA ve sistemlerinde kullanılacak frekanslar için, 05.11.2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu kapsamında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan gerekli kullanım izinleri İHA işleticisi/sahibi/pilotu tarafından alınır. Emniyet Beyanında, alınan frekans kullanım izninin tarihi, sayısı, tahsis edilen frekans bilgileri yer alır. İzin verilen frekansın kullanılması, her türlü girişime karşı gerekli tedbirlerin alınması İHA pilotu sorumluluğundadır. İHA ve sistemlerinde kullanılacak elektronik haberleşme cihazları Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından belirlenen teknik düzenlemelere uygun olur.
  • Bakım onarımı yapan gerçek/tüzel kişinin ismi ve iletişim bilgileri de Emniyet Beyanında yer alır.

SHT2

 

İNSANSIZ HAVA ARAÇLARININ TİCARİ KULLANIMLARINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN UNSURLAR

 

SHT İHA kapsamında insansız hava araçlarının ticari kullanımları için belirlenmiş çeşitli maddeler bulunmaktadır. Bu maddeler sırasıyla;

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan pilot kayıt portalına giriş yapıp aşağıda istenilen bilgileri doğru ve eksiksiz olarak vermeniz gerekmektedir.

JHJ

a) TC Kimlik Numarası.

b) İsim-Soy isim ve ikametgâh bilgileri.

c) Telefon, e-posta, vb. İletişim bilgileri.

ç) Nüfus Cüzdanı sureti.

d) 18 yaşından büyükler için arşiv kayıtlı adli sicil belgesi.

e) 18 yaşından küçükler için ileride doğabilecek hukuki ve cezai sorumlulukları kabul ettiklerine dair kanuni mümessillerince noterde tanzim ve tasdik edilmiş taahhütname.

Ticari nitelikli uçuş yapacak İHA1 kategori pilotlardan yukarıda belirtilenlere ek olarak aşağıdakiler istenir.

a) Fiziksel, mental ve ruhsal iyilik halini gösterir İHA pilotu olur ibareli sağlık raporu.

SHT3

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan KAYIT portalına pilot kaydını yapıldıktan sonra cihaz kaydı kısmına geçilmelidir.

FFF

Resimde görülen kısımda TurkUAV marka insansız hava aracınızı kaydettirmeniz gereklidir.

SHT İHA kapsamında cihaz kayıt esnasında istenilen bilgiler sırasıyla;

a) İHA ve sistemlerinin üreticisi, marka ve modeli, seri numarası,

b) İHA ve sistemlerinin üretim yeri ve tarihi,

c) İHA’nın maksimum kalkış ağırlığı,

ç) İHA ve sistemleri sahibinin/işleticisinin adı, TC Kimlik Numarası/Vergi Numarası, adresi ve iletişim bilgileri,

d) İHA ve sistemlerinin sahibine ve pilotuna ait arşiv kayıtlı Adli sicil kaydı,

AYRICA TİCARİ KULLANIM İÇİN EK OLARAK İSTENİLEN BELGELER!

Ticari olarak kullanılan İHA1 ve sistemlerine sahip kişi/işletme/pilot aşağıdaki bilgileri oluşturacağı dosyada hazır bulundurarak asgari 3 yıl muhafaza altına alır ve kamu kuruluşları tarafından yapılacak denetlemelerde ibraz eder:

a) Genel Müdürlükten alınan kayıt/kimlik numarası.

b) Hava aracına ait tüm bilgiler.

c) Uçuş kayıtları.

SHT4

Kullanıcı ve sistem kayıtlarını başarılı biçimde gerçekleştiren kullanıcılarımızın dikkat etmesi gereken diğer unsurlar!

YASAKLI BÖLGELER HARİÇ!

a) Sadece görerek meteorolojik koşulların sağlandığı durumlarda, gündoğumu-günbatımı saatleri arasında ve en az 2 km görüşe açık havalarda uçuş gerçekleştirilebilir,

b) İHA, yatayda 500 metreyi geçmeyecek şekilde pilotun görüş alanında olmalıdır,

c) Yerden (AGL) 400 feet (120 metre) yüksekliğin üzerine çıkılmamalıdır,

ç) İnsan ve yapılardan en az 50 metre uzaklıkta uçuş gerçekleştirilmelidir.

SHT5

SHT İHA KAPSAMINDA UÇUŞ BÖLGELERİ SINIFLARA AYRILMIŞTIR. BU SINIFLAR KENDİ İÇİNDE FARKLI KURALLAR BARINDIRMAKTADIR. UÇUŞ GERÇEKLEŞTİRMEDEN ÖNCE MUTLAKA UÇULACAK ALANIN SINIFI TESPİT EDİLMELİ GEREKLİ KURALLAR ÇERÇEVESİNDE HAREKET EDİLMELİDİR!

Uçuş izni gereklilikleri

a) Ticari faaliyetler dışında sportif ve amatör amaçla gerçekleştirilecek uçuşlarda, bu Talimatta belirtilen kurallara uyulmak kaydı ile 18inci Maddede yer alan bölgeler hariç Genel Müdürlükten uçuş izni alınması gerekmez. Bu sınıflar için mahallin en büyük mülki idare amiri tarafından yasaklanan yer ve zamanlarda uçuş yapmak yasaktır.

b) Meskûn mahal, kalabalık veya çok kalabalık bölgeler dışında kalan bölgelerde, 18inci ve 19uncu Maddelerde belirtilen gerekliliklere uyulması kaydıyla ticari amaçlı uçuş yapılması halinde uçuş izni alınmasına gerek yoktur.

c) Meskûn mahal, kalabalık veya çok kalabalık bölgelerde, yapılacak her türlü uçuşlarda ise 5 iş günü öncesinden Genel Müdürlük resmi internet sayfasında yer alan Uçuş İzni Talep Formu ile başvuru yapılır.

ç) Başvurulara ilişkin ilgili sivil ve askeri kurumlardan olumlu görüş alınmasını müteakip söz konusu sahaların NOTAM ile tüm hava sahası kullanıcılarına duyurulması sağlanır. Söz konusu taleplere ilişkin, ilgili kurumlardan olumsuz görüş alınması veya Genel Müdürlük tarafından uygun görülmemesi halinde uçuş izni verilmez.

d) Uçuş izni alınması halinde; işletici/pilot/şahıs tarafından Türkiye AIP’sinde yer alan hükümlere ve belirtilen diğer kurallara uyulması zorunludur.

UÇUŞ BÖLGELERİNİN SINIFLANDIRILMASI

Uçuşa Yasak Bölge-1: Havaalanı

  • İrtifaya bağlı olmaksızın havalimanlarında, en yakında bulunan pistin kenarından 5 NM (9km) mesafeden daha yakın saha
  • İrtifaya bağlı olmaksızın seyrüsefer yardımcı cihazları, heliport, heliped, hava parkı, Genel Müdürlük resmi internet sitesinde yayınlanmış olan denize/iniş kalkış alanları, vb. merkez olmak üzere 5 NM (9 km) yarıçaplı saha

Uçuşa Yasak Bölge-2: Çok Kalabalık Bölge

 Meskun mahaller veya şehir, kasaba ve banliyö gibi yerleşim sahaları, sanayi bölgesi, ticaret alanı, gümrük kapıları ve sahaları gibi içerisinde yüksek yoğunlukta insan bulunan bölgeler.

Uçuşa Yasak Bölge-3: Kalabalık Bölge

Yayla benzeri geçici yerleşim yerleri ile köy ve mezralar, yoğun olmayan insan varlığı bulunan turistik ve tarihi tesisler/alanlar, piknik, miting, konser, spor faaliyetleri gibi maksatlarla kullanılan bölgeler, yüzme, deniz sporları gibi amaçlarla kullanılan kıyı şeritleri ile iç sular, otoyollar ve demir yolları gibi içerisinde yoğun olmayan kalıcı veya geçici yoğunlukta insan ve taşıt bulunan bölgeler.

Uçuşa Yasak Bölge-4: Diğer

  • Türkiye AIP’si ENR 5.1 bölümünde yer alan “Yasak, Tahditli ve Tehlikeli Sahalar
  • Askeri binalar ve tesisler, cezaevi, akaryakıt depoları ve istasyonları, silah/fişek fabrika ve depoları gibi kritik yapı, tesis ve varlıkların çevresi
  • NOTAM ile ilan edilen sahalar

Kalabalık Olmayan Bölge

Boş araziler, tarım alanları, ormanlar, denizler ve iç sular gibi içerisinde kalıcı insan yerleşimi ve taşıt bulunmayan bölgeler

SHT6

Uçuşa yasak bölgeler

Aşağıda yer alan bölgelerde risk analizi yapılmadan ve Genel Müdürlükten izin alınmadan herhangi bir sınıftaki İHA ile uçuş yapılması yasaktır:

a) İrtifaya bağlı olmaksızın havalimanlarında, en yakında bulunan pistin kenarından 5 NM (9 km) mesafeden daha yakın sahada,

b) İrtifaya bağlı olmaksızın seyrüsefer yardımcı cihazları, heliport, heliped, hava parkı, Genel Müdürlük resmi internet sitesinde yayınlanmış olan denize/iniş kalkış alanları, vb. merkez olmak üzere 5 NM (9 km) yarıçaplı sahada,

c) İrtifaya bağlı olmaksızın çok kalabalık bölgeler ve kalabalık bölgeler üzerinde,

ç) Türkiye AIP’si ENR 5.1 bölümünde yer alan “Yasak, Tahditli ve Tehlikeli Sahalar”da,

d) Askeri binalar ve tesisler, cezaevi, akaryakıt depoları ve istasyonları, silah/fişek fabrika ve depoları gibi kritik yapı, tesis ve varlıkların çevresinde;

e) NOTAM ile ilan edilen sahalarda,

 

TİCARİ KULLANIMDA İHA1 İÇİN İSTENİLEN BELGELER

a) Teknik özellikleri açıklayan İHA ve sistemlerine ait ürün kataloğu,

b) Satın alma faturası ve imalatçı tarafından yayımlanan Uygunluk Beyanı, ürünün imal tarihi, marka, model ve seri numarası,

c) Tüm uçuş ve bakımların ayrıntılarıyla gösterileceği kayıt defteri,

ç) İHA’nın sürekli uçuşa elverişliliğini sağlamak için üreticinin ve/veya tasarımcının uçuş ve bakım el kitaplarının uygulama kayıtları,

d) Kullanım sınırlamaları, sağlanması gereken özel prosedürler ve teknik koşullar,

e) Ömürlü parçaların, sistem bileşenlerinin ve faydalı yüklerin durumu ve değişim kayıtları ile birlikte bakım ve tamir kayıtları.

 

SHT7

 

SHT8

 

BAKIM ONARIM GEREKLİLİKLERİ

a) Bakım ve onarımla ilgili eğitimleri üreticiden veya yetkili temsilcisinden ya da bakım eğitim kuruluşlarından tamamlayarak sertifikalandırılan kişiler tarafından söz konusu İHA ve sistemlerinin bakım ve onarımları yapılır.

b) Bakım ve onarım faaliyetlerinin, tamir ve modifikasyonların, tasarımcı ve/veya imalatçı tarafından belirlenen standartlara ve usullere, yayınlanan el kitaplarına göre yapılmasından İHA pilotu sorumludur.

c) Bakım ve onarım faaliyetleri kapsamında yapılan iş ve işlemler İHA işleticisi/sahibi/pilotu tarafından kayıt altına alınır ve 3 yıl boyunca saklanır.

ç) Bakım ve onarımda değiştirilen parça veya teçhizat, üreticinin standartlarına göre belgelendirilir. Yenilenen parça veya teçhizatın satın alma evrakları İHA pilotu tarafından 3 yıl boyunca saklanır.

SHT9

 

Tarih: 16 Mart 2016 Kategori: Genel

Back to Top