İnsansız Hava Araçları için R/T Telsizle Haberleşme Belgesi Hakkında

atc

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü İHA kayıt sistemini yeniledikten sonra gerçekleştirilen tüm ticari kayıtlar için “R/T Telsizle Haberleşme Belgesi” adındaki belgeyi talep etmeye başlamıştır. Bu belgenin içeriğinin ne olduğu talepler ve kimlerin bu belgeyi verebildiği konularında belirsizlikler ve dolayısıyla mağduriyetler oluşmuştur. Yönetim kurulumuzun SHGM ile gerçekleştirdiği görüşmelerde bu belgenin zorunluluk olması durumunun kaldırılması gerektiği aşağıdaki sebeplerle anlatılmıştır.

Firmamızın da oluşturulma aşamasında üst kurulda yer aldığı SHT İHA talimatının 6. (b) maddesinde aşağıda aşağıda belirtilmiştir;

(6) Ticari nitelikli uçuş yapacak İHA0 ve İHA1 kategori pilotlardan yukarıda belirtilenlere ek olarak aşağıdakiler istenir.
a) Fiziksel, mental ve ruhsal iyilik halini gösterir İHA pilotu olur ibareli sağlık raporu.
b) ATC kullanılması zorunlu olduğu durumlarda R/T telsizle haberleşme kursunu başarıyla tamamlamış olduğunu gösteren belge.

Buradan da gözüktüğü üzere ilgili R/T telsizle haberleşme belgesi ATC kullanılması zorunlu olduğu durumlarda gereklidir, İHA pilot kaydı aşamasında değil, ATC telsizi kullanımı gerekli uçuş izni taleplerinde gerekli olması gerekmektedir.

Diğer bir husus ise, ticari amaçla İHA kullanımı amacıyla SHGM tarafından yetkilendirilmiş eğitim kurulmarından eğitim alan kursiyerler, SHT-İHA talimatnamesinde Ek-3 bölümünde belirtilen eğitimleri almaktadırlar. Bu kapsamda “ATC Usülleri ve Havacılık Frezyolojisi” dersi kapsamında havacılık alfabesi, standart terimler, standart konuşma usulleri, standart VFR meydan turu, ATC ile iletişim ve diğer paydaşlarla bilgi paylaşımı konularından oluşan İHA 0 sınıfı için 1 saat, İHA 1 sınıfı için 3 saatlik eğitimi almaktadırlar. Firmamızın bu noktadaki görüşü İHA 0 ve İHA 1 eğitimi alan kişilerin bu belgeye otomatikman sahip olmaları ya da eğitim programından bu dersin kalkması yönündedir.

Sonuç olarak; firmamız yukarıdaki sebepler ile Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’ne telsiz kullanım belgesinin kaldırılması konusunda görüş bildirmiş ve negatif bir geri bildirim almamıştır.  Bu kapsamda bu gereksinimin kaldırılacağına inanıyoruz fakat bu sonucun gecikmesi,  belirsizlikler ve çeşitli firma ve kuruluşların insanların kafalarını karıştırması nedeniyle SHGM’nin zorunluluğu kaldırmadığını açıklaması durumunda telsiz kullanımı sertifikasyon eğitimi firmamız tarafından verilecektir.

Saygılarımızla Duyurulur

Robonik Mekatronik Teknolojileri

Tarih: 6 Haziran 2017 Kategori: İnsansız Hava Aracı

Back to Top